Info diensten en tarieven

Info diensten en tarieven

De Milieucel van Sportvisserij Vlaanderen biedt advies en bijstand over allerhande zaken rond vijver- en visstandbeheer:

• Als overkoepelende sportfederatie heeft Sportvisserij Vlaanderen de opdracht om hengelclubs en al hun leden lid te laten worden van de doelgroep. Daarom bedraagt het lidgeld Milieucel voor clubs die bij ons aangesloten zijn slechts 90€ (=210€ korting voor leden!).

Dit zijn clubs die lid zijn bij een federatie aangesloten bij Sportvisserij Vlaanderen met al hun leden. Al hun leden ontvangen dan gratis ons 2-maandelijks magazine HengelSport en zijn verzekerd tijdens alle hengelsportactiviteiten.

Voor clubs/gemeentes/particulieren die niet (met al hun leden) aangesloten zijn bij Sportvisserij Vlaanderen bedraagt het lidgeld 300€.

Beroep doen op ons werkt nog steeds door het lidgeld over te maken op volgend rekeningnummer: BE54 7755 5218 0197
Vermeld hierbij clubnaam, adres van de club en de contactpersoon.

Inbegrepen in dit lidmaatschap:

Jaarlijks een water-, bodemanalyse en/of microscopisch onderzoek (afhankelijk van de reden van het eerste bezoek) inclusief transport
• Jaarlijks ontvangt u een uitgave van onze Milieucelgids
• Het ganse jaar advies en bijstand voor vijverbeheer, visstandbeheer, slibruiming, vergunningen, visziektes, etc.

Bijkomende analyses (na een 1° bezoek) en andere werken:

1. FORFAIT TRANSPORT € 40
Bij een eerste bezoek inbegrepen in het lidgeld. Vanaf een tweede bezoek forfaitair, dus om het even waar in Vlaanderen jullie vijver ligt, betaalt iedereen dezelfde bijdrage

2. WATER ANALYSE € 30
Het nemen van 1 waterstaal met bijhorend analyserapport.
14 gemeten parameters: doorzicht, temperatuur, zuurstof in mg, zuurstofverzadiging, pH, geleidbaarheid, ammonium, ammoniak, nitraat, nitriet, fosfaat, hardheid, ijzer en redoxpotentiaal

3. BODEM ANALYSE € 20
Het nemen van 1 bodemstaal met bijhorend analyserapport.
3 Gemeten parameters: pH, redoxpotentiaal en geleidbaarheid

4. SLIBKAARTEN € 45/u
Opmeten van dikte sliblaag m.b.v. een prikstok en opmaak van de slibkaart

5. MICROSCOPISCH ONDERZOEK €30
Microscopie om de oorzaak van een ziekte vast te stellen met bijhorend advies naar bestrijding en preventie

6. AFVISSEN met externe partner.
Vraag vrijblijvende offerte aan

7. ANDERE WERKEN in regie offerte: €45/u
Dringende zaken zoals bijvoorbeeld een vis ophalen voor universitair onderzoek, onderhoudswerken zoals het maaien van visplaatsen, het huren van een beluchter in geval van nood, tot zelfs het behandelen/ontsmetten van een vijver m.b.v. een boot…

 

Hebt u nog vragen over het beheer van een vijver? Wenst u verdere inlichtingen?
U kan steeds direct contact opnemen via onderstaande gegevens:

Mail ruben@sportvisserijvlaanderen.be of bel 0471 21 99 88