Nederlandse instanties reageren op onze bezwaren

Nederlandse instanties reageren op onze bezwaren

558

Vorige week was er in Nederland heel wat commotie over de ontheffing die visbedrijf Klop kreeg voor schubvis te vangen in de Biesbosch, zeker gezien de waarde van deze habitat en de paaitijd voor heel wat vissen. Wij stuurden de Nederlandse overheid alvast even een email, alsook berichtten we onze Vlaamse achterban over wat er aan de gang is.

Zonet kregen we van Team Visserijregelingen, onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, volgende reactie:

“Geachte heer, mevrouw,

Naar aanleiding van uw bericht aan Informatie Rijksoverheid kan ik u het volgende antwoorden.
Het verbod op zegenvisserij gedurende het paaiseizoen is in de wetgeving ingesteld om de schubvis gedurende deze periode te beschermen. Bij de behandeling van het verzoek tot ontheffing van een week van het verbod op zegenvisserij is door RVO beoordeeld of het paaiseizoen nog niet was begonnen. De start van het paaiseizoen is onder andere afhankelijk van de watertemperatuur en locatie. RVO heeft de ontheffing verleend omdat aannemelijk was dat het paaiseizoen voor de soorten waarop wordt gevist nog niet was begonnen, gezien de aangetoonde koudeperiode in februari en maart. In de visserijwet is het zo geregeld dat naast ontheffing op wetgeving, een visser tevens de toestemming van de eigenaar van een water nodig heeft om de visserij ook daadwerkelijk uit te voeren. Inmiddels is gebleken dat door de ontheffinghouder werd gevist op een locatie waar deze toestemming niet was afgegeven. De ontheffing is daarop ingetrokken door RVO.

Hopende uw bericht hiermee voldoende te hebben beantwoord.”

Meer informatie kunt u steeds vinden op de site van onze broeders van Sportvisserij Nederland.