Overal waterrecreatieverbod, maar waar precies?

Overal waterrecreatieverbod, maar waar precies?

1866

Blauwalgen teisteren Vlaanderen, meer nog: ze houden onze kanalen en afgesloten plassen in de ban. En ook ons, vissers, baren ze zorgen. Temeer omdat meerdere instanties overal waterrecreatieverboden opleggen, vooral op de kanalen is dat recent het geval. We kregen deze morgen nog meldingen van Engelse vissers die achtereenvolgens van het kanaal Gent-Oostende en het Kempisch Kanaal weggestuurd waren. Ook viswedstrijden, zoals op Roeselare-Ooigem, komen in het gedrang.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel mensen ons, Sportvisserij Vlaanderen vzw, aanspreken om te weten waar deze verboden nu gelden. Eén probleem: geen enkele instantie houdt ons koepelorganisatie ervan op de hoogte.

Specifiek voor West-Vlaanderen (waar onze burelen gevestigd zijn) kregen we nu wel informatie door via de Gouverneur:

Ter informatie voor een actuele stand van zaken kan je voor West-Vlaanderen terecht op:
https://www.west-vlaanderen.be/waterschaarste

Voor Vlaanderen is dit:
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/overleg/droogtecommissie

Hierbij alvast een persbericht van het “Algemeen Secretariaat gouverneur West-Vlaanderen”

Hopende je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

SV