Personeel

Personeel

Ruben Deschuytter

Verantwoordelijk milieucel -advies en terreinwerk

 • Coördinatie Jeugdcel
 • Opvolging wetgeving riviervisserij, ruimtelijke ordening, ANB
 • Faunabeheer
 • Opvolging Dikkebusvijver
 • Havenmeester

Isabelle De Leu

Intern coördinator secretariaat

 • Personeelszaken
 • Boekhouding -facturatie
 • Verzekering algemeen
 • VZW Wetgeving
 • API – Sportvisserij Vlaanderen
 • Ledenwerving en -aansluiting
 • wedstrijdadministratie
 • Contactpersoon algemene informatie

Christophe Geuens

Extern coördinator

 • Hoofdredacteur Hengelsport
 • Contactpersoon algemeen advies hengel-, honden- en andere dierensporten
 • Beleidswerking – opvolgen wetgeving recreatieve zeevisserij – boothengelen op zee
 • API – VCHHD
 • Stewardwerking
 • Wedstrijdadministratie