Procedure voor het instellen dan wel opheffen van een recreatieverbod op openbaar...

Procedure voor het instellen dan wel opheffen van een recreatieverbod op openbaar water

De laatste maanden werd er op meerdere Vlaamse kanalen een recreatieverbod ingesteld omwille van blauwalgen. Iedereen heeft daar zijn eigen mening over en net daarom willen we hier even uit de doeken doen hoe zo’n verbod tot stand komt.

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) neemt stalen en analyseert deze op aanwezigheid van blauwalgen. Dat resulteert in een eerste beoordeling: “geen”, “matig” en “veel”. Verder wordt ook gekeken naar concentraties giftige stoffen die de blauwalgen afscheiden in het water. Op basis van deze meetresultaten neemt het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) de beslissing om al dan niet een verbod in te laten stellen. Enkel het AZG is bevoegd om te oordelen of de gemeten waarden veilig zijn dan wel een risico inhouden. Het is dan de gouverneur die bij politiebesluit een verbod instelt. Voor de hengelsport een probleem, zeker als je een hengelwedstrijd wil organiseren, maar wel een logisch gevolg van het onvoorspelbare karakter van de bloei van die blauwalgen: Op zo’n verbod kan onmogelijk al meteen een einddatum worden gezet. Daarom kan een verbod op waterrecreatie ten gevolge van blauwalg op dit moment enkel en alleen door een nieuw politiebesluit opgeheven worden. Na het instellen van een verbod, blijft VMM regelmatig waterstalen nemen en analyseren. Wanneer de waarden van blauwalgen duidelijk dalen of onder een bepaalde grenswaarde komen, geeft AZG positief advies voor het opheffen van het verbod en volgt het politiebesluit dat dit verbod opheft.

Op dit moment staat er een overzicht van de verboden op bevaarbare waterlopen op de website van de Vlaamse Waterweg: https://www.vlaamsewaterweg.be/nieuws/update-blauwalgen-vlaamse-waterwegen

Voor het kanaal Gent-Oostende is het recreatieverbod recent opgeheven. Ik vermoed dat de signalisatieborden nog weggehaald moeten worden. Meer hierover op: https://www.vlaamsewaterweg.be/nieuws/captatie-en-recreatieverbod-ingetrokken-op-kanaal-gent-oostende

Met dank aan Alain dillen, visserijdeskundige voor Oost- en West-Vlaanderen bij het Agentschap voor Natuur en Bos, voor de nuttige info.