Pulskorvisserij stopt definitief op 30 juni 2021

Pulskorvisserij stopt definitief op 30 juni 2021

Foto: Wikipedia

Op 4 oktober 2019 tekende Nederland beroep aan om de vooropgestelde ban, met een definitieve einddatum van 30 juni 2021 voor het gebruik van de elektrische pulskor, alsnog aan te vechten.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie verwerpt nu het beroep van Nederland tegen het verbod op visserij met schepen die gebruik maken van een elektrische pulskor.

Lees het volledige arrest HIER.

In de Belgische territoriale wateren (12-mijlszone) was de techniek al verboden sinds de zomer van 2019. De verhoogde pulskoractiviteit voorbij die 12-nautische mijl, dit is de Exclusief Economische Zee (de EEZ), bleef echter onverwijld doorgaan met onder andere een sterke daling van recreatieve vangsten van voornamelijk schol en zeebaars als gevolg.

Op basis van diverse signalen waaruit bleek dat het debat inzake de pulskor opnieuw werd opgestart en de zorgwekkende berichtgevingen over de verhoogde flyshoot activiteit in het Engelse Kanaal in combinatie met de onzekerheid over de BREXIT en de gevolgen daarvan, werd begin december 2020 nog een schrijven gericht naar Viceminister-president van de Vlaamse Regering Hilde Crevits (o.a. bevoegd voor landbouw en visserij) vanuit Sportvisserij Vlaanderen met de vraag om onmiddellijk een pulskorverbod in te voeren voor de volledige BNZ en daarbij uiterst waakzaam te zijn voor het gebruik van de flyshoot- en staand-wantvisserij.

Met de publicatie van het bovenstaande arrest kunnen de visbestanden in ‘ons’ deel van de Zuidelijk Noordzee alvast binnenkort opnieuw beginnen aan een gestaag herstel, maar blijven we uiterst waakzaam voor andere destructieve commerciële visserijtechnieken.

(bron: www.curia.europa.eu)

De redactie

GELIJKAARDIGE ARTIKELS