Secretariaat

Secretariaat

Het Algemeen Secretariaat ondersteunt technisch en administratief deze werkingsorganen en fungeert tevens als ombudsdienst voor de sportvisserij.

Het Algemeen Secretariaat Sportvisserij Vlaanderen-V.C.H.H.D. vzw zorgt voor:

  • Leden- en financiële administratie;
  • Beheer sportverzekering;
  • Ongevalaangiften en dossieropvolging;
  • Ondersteuning activiteiten en clubs;
  • Organisatie van opleidingscursussen;
  • Info- en adviesverlening naar alle leden!

Sportvisserij Vlaanderen en V.C.H.H.D. vzw hebben secretariaat in Blankenberge, voor alle info contacteer:

Secretariaat
Steenovenstraat 6 bus 0103
8370 Blankenberge
Tel. 050 41 40 77
Fax 050 42 87 59
Mail