Sportvisserij Vlaanderen

Sportvisserij Vlaanderen

Vlaanderen kent een enorme diversiteit aan sporten. De bekendste zijn ongetwijfeld voetbal, tennis en wielrennen, maar ook hengelen is bij ons als het ware een onderdeel van ons ‘cultureel erfgoed’. Om de belangen van de Vlaamse hengelaar – en bij uitbreiding van elke hengelaar die in Vlaanderen komt vissen (vakantiegangers, buitenlandse wedstrijdvissers,…) – te behartigen, werd Sportvisserij Vlaanderen onder de toenmalige Vlaamse Vereniging van Hengelsport Verbonden in 1979 in het leven geroepen.

Sinds 1980 is Sportvisserij Vlaanderen erkend als Vlaamse Sportfederatie door Sport Vlaanderen (voorheen BLOSO). Sinds 1993 is Sportvisserij Vlaanderen ook erkend als vereniging die actief is op het gebied van faunabeheer door de Vlaamse Natuuradministratie.

In 2002 trad Sportvisserij Vlaanderen toe tot de cluster van de dierensporten V.C.H.H.D. vzw, waardoor het de officiële erkenning kreeg als een Organisatie voor Sportieve Vrijetijdsbesteding (O.S.V.) door de Vlaamse Gemeenschap.