Stand van zaken – blauwalgen en recreatieverboden in West-Vlaanderen

Stand van zaken – blauwalgen en recreatieverboden in West-Vlaanderen

2016

Deze voormiddag tal van telefoontjes gedaan om jullie en de hengelsector in het algemeen wat duidelijkheid te kunnen geven m.b.t. de recreatieverboden die momenteel nog gelden in kanaal Ieper-Ijzer en Roeselare-Leie.

Voor Roeselare-Leie zijn er momenteel geen indicaties dat het probleem al van de baan is. Uiteraard zal, zodra uit metingen blijkt dat er geen blauwalgen noch hun toxische producten meer in het water aanwezig zijn, het verbod opgeheven worden.

Voor kanaal Ieper-Ijzer heb ik deze info:

  • De Vlaamse Waterweg heeft deze middag nog stalen genomen en naar het labo van VMM gebracht;
  • Tegen morgenmiddag zouden de resultaten bekend moeten zijn.

Er zijn enkele hoopgevende evoluties: de drijflaag met blauwalg is volledig verdwenen, zowel op Hoge Vaart als op het Middenpand. Er wordt ook regen verwacht, en de temperaturen zijn gezakt + er is meer bewolking (blauwalg heeft ook zonlicht nodig).

De stalen die genomen werden, zijn dan ook genomen om te controleren of de gifstoffen nog in het water aanwezig zijn. Ook al zijn de blauwalgen verdwenen, is dat nog geen garantie dat er geen gifstoffen meer in het water aanwezig zijn.

Ik heb met de Vlaamse Waterweg afgesproken dat:

  • Bij negatief resultaat (dus: géén gifstoffen meer aanwezig) wordt het recreatieverbod voor kanaal Ieper-Ijzer zo snel mogelijk ingetrokken;
  • Als de metingen in Hoge Vaart ok zijn maar in het Middenpand nog niet, wordt het recreatieverbod DEELS ingetrokken voor het kanaal: dan kan er in het bovenpand gevist worden terwijl het verbod in het Middenpand gehandhaafd blijft.

Dus: morgenmiddag verwacht ik jullie meer info te kunnen geven, in ieder geval heeft de waterbeheerder getracht zo snel mogelijk oplossing te bieden (water pompen) en het op de voet op te volgen zodat het verbod ook niet nodeloos lang moet blijven gelden.

Overigens vernam ik dat er intussen op het water zou zijn gekanood: als dit klopt, dan was dat dus in overtreding want het recreatieverbod was nog van kracht. Er zijn géén uitzonderingen op dit verbod gegeven (dat verhaal ging ook even rond in de hengelwereld, maar het klopt niet). Ik vermoed gewoon dat sommige mensen (de kanoërs dus) nog niet ten volle beseffen wat het gevaar is bij blauwalg en botulisme. Om het even cru te stellen: er zijn een achttal gekende botulismegiften, waarvan het krachtigste meteen ook het sterkste gif ter wereld is. Zie: https://en.wikipedia.org/wiki/Botulinum_toxin Ook blauwalg is niet te onderschatten. Microcystine, een van de stoffen die ze vrijgeven, tast de lever onomkeerbaar aan.

Dus samengevat: morgenmiddag meer info, mijn verwachting is dat voor kanaal Ieper-Ijzer de waarden terug goed gaan zitten maar morgen hebben we dus zekerheid.

Groeten,

Alain

 

Visserijbioloog Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen

Agentschap voor Natuur en Bos