Steuren op de kaart gezet.

Steuren op de kaart gezet.

Op steuren.ark.eu zijn meldingen van steuren in Nederland in kaart gebracht. De nieuwe online kaart toont zowel historische als recente waarnemingen. De kaart geeft niet alleen inzicht in de verschillende locaties waar steuren allemaal zijn aangetroffen, maar laat ook zien hoe belangrijk het voor deze unieke trekvissen is dat rivier, estuarium en zee als één samenhangend geheel functioneren.

De steur staat symbool voor vele trekvissen zoals zalm, zeeforel en paling die voor hun leven en voortplanting zowel de zee als de rivieren nodig hebben. Voor al deze vissen geldt dat ze een natuurlijke rivierdelta met zoet-zout overgangen, getijdenverschillen en een open verbinding naar zee nodig hebben. Steuren worden bovenstrooms op de rivier geboren. De jonge vis zwemt de rivier af en verblijft langere tijd in de zoet-zout overgang om vervolgens volwassen te worden op zee. Paairijpe steuren trekken in de zomermaanden de rivier weer op om voor nageslacht te zorgen.

Vangstmeldingen, foto’s en informatie kunnen gemaild worden naar steurwwf@gmail.com. Bellen kan ook op telefoonnummer 00316-222.573.87. Vangstmeldingen krijgen – met toestemming van de melder – ook een plekje op de kaart.

Lees meer op de website van ARK Natuurontwikkeling (klik op de blauwe tekst)

Bekijk de nieuwe online kaart hier (klik op de blauwe tekst)