Stewardwerkingen

Stewardwerkingen

Overzicht van stewardwerkingen in Vlaanderen

Hieronder kan u weldra een overzicht raadplegen van de bestaande stewardwerkingen per provincie. Hierbij merken we op dat dat er verschillende types stewardwerkingen bestaan, afhankelijk van de eigenaar of de beheerder van de visrechten. We kunnen hierbij drie grote types onderscheiden:

  1. Openbare wateren – visrechten beheerd door de Vlaamse Overheid/PVC’s)
  2. Openbaar water – visrecht beheerd door gemeente of de stad met een aparte toegankelijkheidsregeling, opgelegd via een politiereglement.
  3. Private wateren – visrechten beheerd via een concessie.

Overzichtskaart en een link naar elke stewardwerking/homepage/contactadres