Structuur

Structuur

Sportvisserij Vlaanderen vzw bestaat uit drie werkingsorganen, nl. de cellen, elk met zijn specifieke taken.

De Redactiecel staat in voor de uitgave van het driemaandelijks federaal blad HENGELsport en andere publicaties. Daarnaast bestaat er een Competitiecel C.C.C.V. die wedstrijden op zowel nationaal als internationaal vlak organiseert en coördineert.

Tenslotte is er een Jeugdcel die in samenwerking met de Vlaamse Trainerschool (Sport Vlaanderen) erkende monitorencursussen inricht om jeugdbegeleiders op te leiden en jeugdactiviteiten coördineert.

Naast de diverse cellen zijn er op provinciaal niveau overlegorganen opgericht, de zg. Provinciale Comité’s, die de lokaal en regionaal gebonden materies behandelen.

De Verbonden coördineren de visserijactiviteiten in hun regio of discipline. Het Algemeen Secretariaat ondersteunt technisch en administratief deze werkingsorganen en fungeert tevens als ombudsdienst voor de sportvisserij.