Isabelle De Leu

  • Personeelszaken
  • Boekhouding -facturatie
  • Verzekering algemeen
  • VZW Wetgeving
  • API – Sportvisserij Vlaanderen
  • Ledenwerving en -aansluiting
  • wedstrijdadministratie
  • Contactpersoon algemene informatie