Ruben Deschuytter

  • Co√∂rdinatie Jeugdcel
  • Opvolging wetgeving riviervisserij, ruimtelijke ordening, ANB
  • Faunabeheer
  • Opvolging Dikkebusvijver
  • Havenmeester