Tuchtcommissie

Tuchtcommissie

Bestuur Sportvisserij Vlaanderen

Voorzitter: Jean Geerts

Secretaris: Erik Pinoy

Penningmeester: Ronny Dejonghe

Voorzitter Zoetwater: Roland Massard

Voorzitter Zoutwater: Ronny De Ranter