Tuchtcommissie

Tuchtcommissie

Vanuit Sportvisserij Vlaanderen wordt momenteel alles in het werk gesteld om het tuchtreglement conform de nieuwe VZW-wetgeving op te maken. Van zodra dit gefinaliseerd is zal Sportvisserij Vlaanderen aansluiten bij het Vlaams sporttribunaal.