Vernieuwing stuwsluizen Geraardsbergen hervat in 2020.

Vernieuwing stuwsluizen Geraardsbergen hervat in 2020.

In het voorjaar van 2016 ging De Vlaamse Waterweg nv van start met de vernieuwing van de stuwsluis op de Dender in Geraardsbergen. De werken passen in een ruimer plan waarbij de Vlaamse waterwegbeheerder streeft naar een optimale waterbeheersing. De werken in Geraardsbergen liggen momenteel stil, maar zullen vermoedelijk in mei 2020 hervatten.

Bouw nieuwe stuwen

Momenteel zijn er in Geraardsbergen twee stuwen aanwezig. Beide stuwen zorgen ervoor dat het waterpeil zo goed mogelijk constant wordt gehouden. De stuwen dragen zo bij tot de bevaarbaarheid van de Dender en de bescherming van de stad tegen wateroverlast. De huidige stuwen dateren van 1860 en zijn dus sterk verouderd. Dit houdt risico’s in voor de manuele bediening en bedrijfszekerheid van de stuwen. De stuwen moeten dan ook vervangen worden door nieuwe hedendaagse exemplaren.

Meer dan nieuwe stuwen

Naast de bouw van nieuwe stuwen realiseert De Vlaamse Waterweg nv nog enkele andere onderdelen. Zo wordt er een vispassage gebouwd in de huidige kleine stuwgeul. Vissen verplaatsen zich namelijk voortdurend in een waterloop op zoek naar voedsel, paai- en broedplaatsen, overwinteringsgebieden of nieuwe leefgebieden. Stuwen vormen voor vissen een fysiek obstakel waar ze niet zomaar voorbij kunnen zwemmen. Een vispassage zorgt ervoor dat de vissen vlot de stuwen kunnen passeren.

Het volledige artikel vind je op de website van De Vlaamse Waterweg, via deze link  (klik op de blauwe tekst)

GELIJKAARDIGE ARTIKELS