Versoepeling polisvoorwaarden i.v.m. meldingsplicht buitenlandse vistrips

Versoepeling polisvoorwaarden i.v.m. meldingsplicht buitenlandse vistrips

Door enkele aangesloten clubs van de vliegvisfederatie kwam de vraag om meer duidelijk te verschaffen omtrent de meldingsplicht van buitenlandse vistrips. Sommige clubs organiseren jaarlijks heel wat vistrips zowel naar het binnen- als het buitenland. Dergelijke initiatieven kunnen we vanuit de algemene werking van Sportvisserij Vlaanderen alleen maar toejuichen, maar er bleek ook behoefte aan een duidelijke en haalbare regelgeving omtrent enerzijds de meldingsplicht en anderzijds het vergezellen van de groep door een bestuurslid.

In het kader van de meldingsplicht bij het organiseren van hengelactiviteiten die doorgaan in het buitenland in clubverband is er een versoepeling van de polisvoorwaarden doorgevoerd in overleg met de verzekeringsmaatschappij Arena.

 

 

Voorheen was de onderstaande bepaling in de sportpolis Sportvisserij Vlaanderen opgenomen:

Uitbreidingen dewelke eveneens als verzekerde activiteiten worden beschouwd : (pagina 2 bijzondere voorwaarden)

Wereldwijde deelname aan hengelactiviteiten, doch enkel voor zover zij plaatsvinden in clubverband en onder toezicht staan van clubverantwoordelijken en op voorhand werden medegedeeld aan het federaal secretariaat.

Versoepeling van de polisvoorwaarden:

Bij buitenlandse vistrips (wereldwijd) die georganiseerd worden in clubverband is er vanaf meer dan 5 deelnemers meldingsplicht tav het secretariaat Sportvisserij Vlaanderen.

Vanaf meer dan 10 deelnemers (bij buitenlandse vistrips) moet de groep vergezeld worden van een bestuurslid van de organiserende club.