Video: Viertrapsstuw ingehuldigd in Oudenaarde.

Video: Viertrapsstuw ingehuldigd in Oudenaarde.

Dit weekend is in Oudenaarde een viertrapsstuw op de Rietgracht geopend. Da’s  de belangrijkste waterloop in de Scheldemeersen van Bevere en Petegem aan de Schelde. De viertrapsstuw is een bijzondere constructie die de waterhuishouding in de Scheldemeersen moet regelen. Deze voor vis passeerbare stuwtjes vormen een ideale manier om verdrogingsproblematiek enigszins tegen te gaan in bepaalde gebieden zonder dat vismigratie in het gedrang komt. Kortom, deze voor vis passeerbare stuwtjes verenigen drie belangen: vismigratie, landbouw en natuur.

Bekijk de video van AVS hieronder: