Visstandrapporten

Visstandrapporten

De opmaak van een degelijk onderbouwd visstandrapport is de sleutel in een goed viswaterbeheer.
Ieper
In het hedendaags planmatig viswaterbeheer wordt immers oordeelkundig omgegaan met het viswater en het beheer berust niet meer op louter improvisatie maar na een grondige soorteninventarisatie worden duidelijk omschreven doelstellingen geformuleerd, die dan verwezenlijkt worden in het beheer. Later worden de genomen maatregelen geëvalueerd en eventueel bijgestuurd.
Aangezien veel viswaterbeheerders vaak problemen ondervinden bij de inschatting van het aanwezige visbestand (zowel in soortsamenstelling als in soortdensiteiten) kan de Milieucel van Sportvisserij Vlaanderen hier bijspringen en een deskundig onderbouwd rapport aanleveren. Dit kan voor zowel visclubs, overheden als particulieren.