Vlaams Vislijn Recyclage Project

Vlaams Vislijn Recyclage Project

“Vislijn recycleren toont de verantwoordelijkheidszin van de hengelsportsector aan en wijst het grote publiek er op dat hengelaars geen vislijn in de natuur willen.”

Wil je dit project als sponsor of inzamelaar ondersteunen? Vul dan het gepaste registratieformulier hieronder in. We willen je nu al bedanken voor de medewerking!


Recycleren is een dagdagelijkse bezigheid en de voordelen van het voorkomen dat vislijn op een stortplaats of in een verbrandingsoven eindigt, zijn overduidelijk. Sportvissers waarderen de wateren die ze bevissen en de natuur er omheen.

Hoe werd het project opgestart?

Het originele project was het eerste vislijn recyclage project in de UK. Het werd opgericht door een organisatie van vrijwilligers, Local Independent Sea Anglers (LISA) en betrok enkele hengelsport zaken in Sussex. LISA ging een samenwerking aan met het Global Ghost Gear Initiative (GGGI) en vond zo een waardevolle manier om vislijn te recycleren. Na het succes van deze lokale inzameling, werd al snel duidelijk dat alle sportvissers samen met de hengelsportsector vragende partij waren om hierin betrokken te worden.
Om het project verder te ontwikkelen, werd beslist dat een eenduidige ‘nationale identiteit’ nodig was om alle hengel disciplines te betrekken en daaruit kwam de slogan “Something the whole of angling can agree on” (“Een zaak die de ganse hengelsportsector aanbelangt”, nvdr) voort.

Begin 2018 lanceerden leden van LISA het project Anglers National Line Recycling Scheme (ANLRS). Het project bleef een samenwerking tussen LISA en GGGI, en wordt door vrijwilligers gedragen. De financiering van het project gebeurt met donaties van sportvissers, hengelsportzaken, visclubs en producenten van vislijnen. De ANLRS onderzoekt ook de mogelijkheden om fondsen te innen via overheden en milieuorganisaties.
Binnen de eerste maand na de lancering registreerden meer dan 80 hengelsportzaken zich bij de ANLRS! Visvijvers, visclubs en producenten van vislijnen niet meegerekend. ANLRS mikt er op dat het project kostenneutraal is. Mocht er toch een teveel aan inkomsten overblijven, dan worden die geïnvesteerd in projecten die de sportvisser, de hengelsport en het milieu ten goede komen.

 

Wat kan er gerecycleerd worden?

Er worden een vele soorten vislijn gebruikt in de verschillende hengelsport disciplines en na overleg met de recyclage bedrijven kunnen we momenteel het volgende recycleren:

  • Nylon lijnen
  • Gevlochten lijnen
  • Spoelen van vislijnen

ANLRS onderzoekt momenteel de mogelijkheden om andere types vislijnen zoals fluorocarbon, vliegvislijnen en ander speciaal nylon te recycleren. Eens ze hieromtrent meer weten, brengen ze ons hiervan op de hoogte.
Ingezamelde vislijnen die ons teruggezonden worden, sturen we naar de recyclagefabriek waar ze verwerkt worden tot een product waarmee men opnieuw allerhande andere materialen maakt zoals signalisatie kegels, zonnebrillen, skateboards, wetsuits en zelfs zwemkledij. Het ultieme doel is om uit het gerecycleerde materiaal opnieuw hengelsport artikelen te maken en zo de kringloop duurzaam te sluiten. Bekijk hier de website van ANLRS: www.anglers-nlrs.co.uk

 

Neem deel aan het Vlaams Vislijn Recyclage Project!

Zowel de hengelaar die op zijn favoriete water vist, of dat nu zoet of zout water is, als de eigenaar van een groot hengelsportbedrijf; Iedereen kan zijn steentje aan het Vlaams Vislijn Recyclage Project bijdragen en meewerken aan een beter milieu, want op zich zijn hengelaars natuurliefhebbers.Wil je het Vlaams Vislijn Recyclage Project steunen? Waarom doneer je niet en help ons om het project bekender te maken? Elke cent die we ontvangen, zal gebruikt worden om het project verder uit te bouwen!

 

HENGELSPORTPRODUCENTEN EN -VERDELERS

De betrokkenheid van hengelsportbedrijven is essentieel op het vlak van ondersteuning voor het project. Als de ganse hengelsportsector samenwerkt om zoveel mogelijk vislijn te recycleren, draagt ze bij aan een beter milieu.
We moedigen de hengelsportsector aan om ons te steunen. Die steun wordt aangewend om de dozen, verzendkosten (portkosten van de winkel naar Sportvisserij Vlaanderen en van Sportvisserij Vlaanderen naar de recyclagefabriek) en de stickers te bekostigen. Alle geïnde fondsen worden op een aparte rekening gestort. Jaarlijks krijgen alle deelnemers die fondsen stortten de balans van die rekening doorgestuurd.
Wensen jullie deel te nemen? Vul dan het registratieformulier voor producenten en verdelers in op onze website en druk op de verzendknop.

Registratieformulier voor sponsors

Registratieformulier voor sponsors

Wij nemen zo snel mogelijk contact met jullie op. Jullie bedrijf wordt geregistreerd als supporter van het project en toegevoegd aan de lijst van deelnemende bedrijven op onze website, waarna we hier ook promotie van maken via Facebook.
Er zijn vele manieren van steun aan het vislijn recyclage project mogelijk bovenop de steun als bedrijf, en we staan steeds open voor nieuwe ideeën. Hieronder vinden jullie enkele suggesties:
• Het project promoten in jullie catalogus, op beurzen en opendeurdagen.
• Het project promoten via jullie website en sociale media kanalen bij jullie volgers.
• Jullie vertegenwoordigers inzetten om het project te promoten bij hengelsportzaken die ze bezoeken.

 

HENGELSPORTZAKEN, VISVIJVERS EN -CLUBS, VISSERSBOTEN, ETC.

Hoe meer inzamelpunten er in Vlaanderen zijn, hoe gemakkelijker het voor de hengelaars is om hun gebruikte vislijn te laten recycleren, dus is jullie steun van vitaal belang!
Veel zaken stimuleren de hengelaars om hun gebruikte vislijn binnen te brengen door een korting te geven bij aankoop van nieuwe vislijn, de lijn van hun molens te verwijderen, verse lijn op te spoelen of hen een gratis drankje aan te bieden. Wij juichen al deze acties toe, maar ze zijn zeker geen verplichting om deel te nemen aan het project.
Deelnemen kan eenvoudig door het Registratieformulier voor winkeliers en visclubs in te vullen op onze website en op de verzendknop te drukken.

Registratieformulier voor inzamelaars

Registratieformulier voor inzamelaars

Wij nemen daarna zo snel mogelijk contact met jullie op.
Eens jullie geregistreerd zijn, zenden we genoeg kartonnen dozen, verzendetiketten, papieren zakjes, stickers, en indien gewenst ook raamstickers, op. Jullie zaak, vijver, club etc. wordt dan geregistreerd als supporter van het project en toegevoegd aan de lijst van deelnemende inzamelpunten op onze website, waarna we hier ook promotie van maken via Facebook.
Het enige wat wij van jullie verwachten, is de aankoop van een inzamelbak(je) dat jullie in de winkel of aan het water plaatsen en waarin nylon, gevlochten lijn en spoelen gescheiden ingezameld worden. Gebruik je maar een bakje voor alles, vragen we om zeker de gevlochten lijn en de spoelen gescheiden te houden door middel van de meegeleverde papieren zakjes zodat wij ze makkelijk kunnen sorteren. Eens jullie een volle kartondoos (door ons aangeleverd samen met bpost etiketten om deze gratis naar ons terug te sturen) hebben, kleven jullie er een etiket op en verzenden deze naar onze burelen.
Als personen die dagelijks met hengelaars in contact komen, is jullie promotie van vitaal belang voor het project en wordt steeds gewaardeerd. Promotie kan zowel met flyers, via sociale media, jullie website of zelfs met een advertentie in jullie catalogus of ledenblad.

 

HENGELAARS

Verzamel al je gebruikte vislijn en de spoelen ervan wanneer je molens van nieuwe lijn voorziet, onderlijnen knoopt en ook tijdens het vissen, en neem die mee naar je lokale hengelsportzaak die aan het project deelneemt. Naast winkels nemen er ook visclubs en -vijvers deel aan het project door een inzamelbak voor gebruikte vislijn te voorzien aan hun water. Hou dus je ogen open en kijk waar je binnenkort het logo van het Vlaams Vislijn Recyclage Project ziet verschijnen.

Wij stellen het project voor op Hengel Expo 2019. Mocht je ondertussen je reels/molens van verse lijn voorzien, of je hebt nog oude/ongebruikte vislijn liggen, breng die gerust mee naar de Hengel Expo en deponeer die in ons Hengeldorp in de daarvoor voorziene recyclage bak.
Vanaf 2020 kun je op onze website een lijst met deelnemende inzamelpunten (winkels, visclubs en -vijvers, vissersboten etc.) terugvinden.