Wat dekt de verzekering van sportvisserij Vlaanderen?

Wat dekt de verzekering van sportvisserij Vlaanderen?

De polis voorziet 2 belangrijke dekkingen : aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.

Enerzijds is de aansprakelijkheid van de federatie en de aangesloten clubs gewaarborgd voor eventuele fouten in het beheer en de organisatie van de hengelsport.

De aansprakelijkheid van en voor de vrijwillige helpers ( leden en niet-leden) is hierbij automatisch gedekt.

De persoonlijke aansprakelijkheid van de leden is eveneens verzekerd maar enkel na tussenkomst van de eigen familiale verzekering.

Opgelet ! De sportbeoefenaars worden alleen in geval van lichamelijke schade onderling als derden beschouwd, niet voor materiaal schade (hengel)!

De aansprakelijkheid van een club voor de inrichting van niet-sportactiviteiten ( BBQ, kwisavond, mosselfeest) is niet automatisch gewaarborgd maar kan verzekerd worden via de comfort-opties.

Anderzijds genieten de leden van een dekking lichamelijke ongevallen tijdens de beoefening van de hengelsportactiviteiten in clubverband waarbij de waarborgen overlijden, blijvende invaliditeit, dagvergoeding, medische en reddingskosten werden voorzien.

Klik hier om de algemene polisvoorwaarden te downloaden.

Klik hier om het bijvoegsel van AIG Europe S.A. (30/09/2020) aan de polissen te downloaden.