Wat te doen bij een ongeval?

Wat te doen bij een ongeval?

Ongeval met lichamelijke schade

We zetten de te volgen stappen op een rijtje:

  1. Een verzekerde kwetst zich tijdens een activiteit. Gelieve binnen de 48 uur een melding van het ongeval te doen t.a.v. het secretariaat. Tel: 050 41 40 77 of mail: info@sportvisserijvlaanderen.be
  2. De club of de federatie voorziet een ongevalaangifteformulier. Gelieve de vragen in te vullen.
  3. Met het ongevalaangifteformulier stap je naar de dokter, die het medisch getuigschrift op de keerzijde van het formulier dient in te vullen.
  4. Stuur het ongevalsaangifteformulier samen met de eventuele reeds ontvangen originele onkostennota’s (verschilstaten die U ontvangt van/aanvraagt bij uw mutualiteit, …) en verslagen op naar het Secretariaat van uw federatie:
    Sportvisserij Vlaanderen vzw
    NIEUW ADRES Steenovenstraat 6, bus 0103, 8370 Blankenberge
  5. Eens zij de documenten heeft ontvangen stuurt ARENA u binnen de vijf dagen een ontvangstmelding met alle nodige informatie en uw dossiernummer.
  6. Alle bijkomende onkostennota’s kan U rechtstreeks aan het secretariaat Sportvisserij Vlaanderen overmaken zodat zij – als het dossier volledig is – dit kunnen doorsturen naar Arena die dan tot vergoeding kunnen overgaan.

Klik hier om een ongevalsaangifte lichamelijke schade te downloaden.
Klik hier voor de franstalige versie.

Aangifte burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden ongeval met materiële schade

Gelieve het formulier ongevalsaangifte BA zo volledig mogelijk in te vullen en terug te sturen naar het secretariaat van Sportvisserij Vlaanderen.
Opgelet ! De sportbeoefenaars worden alleen in geval van lichamelijke schade onderling als derden beschouwd, niet voor materiaal schade (hengel)!

Klik hier om een ongevalsaangifte B.A. te downloaden.
Klik hier voor de franstalige versie.