Water- en slibanalyses

Water- en slibanalyses

Voor het handhaven van een normale en gezonde visstand is een goede waterkwaliteit van essentieel belang. Vele visvijvers in Vlaanderen worden gekenmerkt door een hoge voedselrijkheid (eutrofiëring) van het water en een daarmee gepaard gaande verslibbing van de bodem. Deze factoren vormen in vele gevallen een bedreiging voor het visleven.

Vandaar het belang om op regelmatige wijze de belangrijkste fysisch/chemische parameters van water en bodem te controleren. Als club aangesloten bij de milieucel van Sportvisserij Vlaanderen heeft u recht op jaarlijks 1 gratis water- en bodemanalyse door een van onze gespecialiseerde medewerkers.

Ons milieuservicepakket omvat:

 • wateranalyse waarbij 15 fysisch-chemische parameters van het viswater worden onderzocht;
  • Doorzichtbaarheid
  • Temperatuur
  • Zuurstofgehalte
  • Zuurgraad
  • Geleidbaarheid
  • Ammonium
  • Ammoniak
  • Nitriet
  • Nitraat
  • Fosfaat
  • Zuurbindend vermogen
  • IJzer
  • Waterstofsulfide

 

 • een bodemanalyse waarbij wordt bepaald of de bodemkwaliteit eventueel gevaar kan leveren naar het visleven toe (5 bepalingen);IMG_5044

 

  • Dikte van de sliblaag
  • Zuurgraad
  • Redoxpotentiaal
  • Geleidbaarheid
  • Waterstofsulfide

 

 • berekening van de hoeveelheid coccolietenkrijt nodig om de modderlaag af te breken en te saneren;
 • gratis advies betreffende problemen i.v.m. visstandbeheer;
 • de mogelijkheid om visziektebestrijdingsmiddelen en wateranalyse-producten aan te kopen;
 • jaarlijks een milieucelgidsje waarin een belangrijk onderwerp uit de wereld van het viswaterbeheer uitgediept wordt;
 • belangenbehartiging i.v.m. natuurrichtplannen, IHD’s,…