Wateranalyses

Wateranalyses

1071

Voor het handhaven van een normale en gezonde visstand is een goede waterkwaliteit van essentieel belang. Vele visvijvers in Vlaanderen worden gekenmerkt door een hoge voedselrijkheid (eutrofiëring) van het water en een daarmee gepaard gaande verslibbing van de bodem. Deze factoren vormen in vele gevallen een bedreiging voor het visleven.

Vandaar het belang om op regelmatige wijze de belangrijkste fysico-chemische parameters van water en bodem te controleren. Als Milieucel-club heeft u recht op jaarlijks 1 gratis water- en bodemanalyse door een van onze gespecialiseerde medewerkers. Zij controleren uw (club)water op volgende parameters:


Fysio-chemische parameters van het water

 

 • Doorzichtbaarheid
 • Temperatuur
 • Zuurstofgehalte
 • Zuurgraad
 • Geleidbaarheid
 • Ammonium
 • Ammoniak
 • Nitriet
 • Nitraat
 • Fosfaat
 • Zuurbindend vermogen
 • Ijzer
 • Waterstofsulfide


Fysio-chemische parameters van de onderwaterbodem

 • Dikte van de sliblaag
 • Zuurgraad
 • Redoxpotentiaal
 • Geleidbaarheid
 • Waterstofsulfide

Voor een water- of bodemanalyse op uw (club)water, contacteer de Milieucel Sportvisserij Vlaanderen vzw op peter@sportvisserijvlaanderen.be