Waterrecreatieverbod op Dikkebusvijver

Waterrecreatieverbod op Dikkebusvijver

Vanaf 29 mei 2018 geldt er een waterrecreatieverbod op Dikkebusvijver.
De beslissing van de burgemeester werd genomen na advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid en recente waarnemingen van de Vlaamse Milieumaatschappij van een duidelijke bloei van cyanobacteriën.  Gezien de risico’s wordt opnieuw een tijdelijk verbod uitgevaardigd voor de betreding van het water op Dikkebus vijver op welke wijze dan ook (boot, kayak, surfen, zwemmen…). Hengelen blijft toegestaan voor zover de hengelaar elk contact met water vermijdt.

Pas wanneer de ernstige bloei van potentieel toxische cyanobacteriën of cyanobacteriën uit de volledige vijver verdwenen is, zullen we  de VMM en het Agentschap Zorg en Gezondheid hiervan op de hoogte brengen. Er wordt dan zo spoedig mogelijk een monstername voor de bepaling van microcystines uitgevoerd. Het resultaat van deze monstername zal bepalend zijn voor het verdere verloop van de opvolging.
Gezien de huidige weersomstandigheden verwachten we de komende dagen evenwel geen verandering in de situatie.

Deze namiddag zullen infoborden rond de vijver geplaatst worden.

Omdat er ook op Zillebekevijver (evenwel geen vijver met waterrecreatie) een extreme bloei waar te nemen is, zullen we ook hier voorbijgangers met infoborden wijzen op de risico’s (o.a. niet laten baden van honden).