Welke zijn de verzekerde kapitalen?

Welke zijn de verzekerde kapitalen?

In aansprakelijkheid:
Lichamelijke schade : € 5.000.000 ( max. per slachtoffer € 2.500.000)
Stoffelijke schade : € 620.000
Vrijstelling : nihil

Met uitzondering voor de stoffelijke schade zijn sportbeoefenaars tegenover elkaar als derden te beschouwen.

In lichamelijke ongevallen:
Overlijden : € 25.000
Blijvende invaliditeit : € 50.000
Dagvergoeding : € 30 ( conform Decreet) + bijkomende optie 5,60 per dag gedurende 75 weken
Behandelingskosten:

R.I.Z.I.V.-BAREMA + € 700 – per ongeval
Vrijstelling (hoofdsportactiviteiten) : GEEN
Duurtijd : 104 weken
Tandprothesen : € 150 – per tand / max. € 600 – per ongeval
Vervoerkosten : basis arbeidsongevallenverzekering onder toepassing van
art. 20 van de wet van 25.06.1992 L.V.O.

Vervoer per helikopter bij ongevallen overkomen tijdens bootexcursies : € 2.500- per ongeval
Vrijstelling : € 250-
Klik hier om het beknopt overzicht van de poliswaarborgen te downloaden.