Werk mee aan wetenschappelijk onderzoek…

Werk mee aan wetenschappelijk onderzoek…

Mijn naam is Jannes en ik zou u graag warm willen maken om deel te nemen aan mijn masterproef: “Monitoren van cardiovasculaire responsies tijdens sportvissen” aan de KU Leuven. Met dit onderzoek willen we samen bewijzen dat vissen een volwaardige sport is die moet erkend worden!​
Hieronder vindt u meer info in verband met het onderzoek. Indien u interesse heeft of vragen kan u mij altijd contacteren op jannes.maes@student.kuleuven.be​ of op het nummer +32470856204.

Om allerlei chronische niet-overdraagbare aandoeningen zoals cardiovasculaire ziektes, diabetes, overgewicht en kanker te voorkomen heeft de mens nood aan een bepaalde hoeveelheid fysieke activiteit. Al sinds het ontstaan van de mensheid werd voldoende fysieke activiteit gehaald uit dagelijkse bezigheden, zij het in de oudheid door jagen en eten verzamelen, of in modernere tijden door fysieke inspanningen op het werk of door het uitvoeren van huishoudelijke taken. De fysieke inspanning tijdens vele van deze dagelijkse bezigheden is in de hedendaagse samenleving echter sterk afgenomen door de automatisering van zowel de werk- als de privéomgeving. Ondanks de vele voordelen van deze automatisering ondervindt de globale bevolking dan ook één groot nadeel: het gebrek aan fysieke activiteit en de daarmee verbonden risico’s voor de menselijke gezondheid. Dit eindwerk kadert dan ook in het doel naar het vinden voor een alternatief om voldoende fysiek actief te zijn. Concreter zullen we de hartslag respons en het activiteitsniveau tijdens het sportvissen meten onder gecontroleerde omstandigheden (één sessie van enkele uren in het labo) en in de praktijk (enkele sessies van enkele uren). Hierbij zal gebruik gemaakt worden van een borstband om de data te verzamelen.

Omwille van het feit dat er met menselijke proefpersonen gewerkt wordt, hebben we eerst een schriftelijke toestemming verkregen bij de Sociaal-Maatschappelijke Ethische Commissie (SMEC). Bij interesse wordt het ‘informed consent’ formulier (dat zowel door de proefpersonen als door de onderzoeker ondertekend dient te worden) met de verkregen goedkeuring van de ethische commissie op gestuurd. Daarin wordt exact uitgelegd wat de testen inhouden, wat de eventuele klachten kunnen zijn die met de testen gepaard gaan en wordt er benadrukt dat personen anoniem deelnemen en dat zij op elk moment het recht hebben om de testen te staken om welke reden dan ook. Als proefpersonen worden er mensen gezocht die aan de volgende criteria voldoen: ze moeten minstens 18 jaar oud zijn, voldoende viservaring hebben om de proeven zelfstandig tot een goed einde te kunnen brengen en beschikken over een wettelijk geldig visverlof zodat er legaal op openbaar water gevist kan worden. Om een voldoende grote steekproef te hebben werd er geopteerd om met een minimum van 15 proefpersonen te werken.

In de eerste plaats is het uiteraard interessant voor de mensen die reeds aan sportvissen doen om de activiteit tijdens het sportvissen vast te stellen. Wanneer er effectief een significante verhoging is in fysiologische activiteit kan dit onderzoek meer in het algemeen een meerwaarde betekenen voor mensen die niet meer de fysieke mogelijkheden hebben om andere sporten te doen maar wel graag sociaal contact hebben en ondertussen actief bezig willen zijn. Dit kan zowel voor mensen zijn van een bepaalde ouderdom, mensen met een bepaalde ziekte of handicap, etc. Dit onderzoek zou dus mensen kunnen aansporen om een voor hen nieuwe vorm van sport te beoefenen, waaraan ze voordien nooit gedacht zouden hebben. Hierdoor zou dit onderzoek kunnen bijdragen aan het algemeen welzijn binnen de samenleving.

Kortom, laten we samen bewijzen dat vissen een volwaardige sport is die moet erkend worden!

Mvg,

Jannes

Klik hier voor de info