Werking

Werking

Sportvisserij Vlaanderen vzw biedt u:

 • een unieke hengelsportverzekering voor persoonlijke lichamelijke schade en lichamelijke en materiële schade aan derden (België + Nederland);
 • gratis Hengelsport, het ledenblad van de Vlaamse hengelsport;
 • professionele ondersteuning bij allerhande hengelsportproblemen;
 • belangenbehartiging van de hengelsport naar alle overheidsniveaus;
 • talloze diensten naar aangesloten clubs:
  • jeugdopleiding via Jeugd-Cursus-Pakket-Hengelen
  • hengelsportcompetitie via C.C.C.V.
  • ledenadministratie en begeleiding via ons Secretariaat

De belangrijkste activiteiten van Sportvisserij Vlaanderen vzw zijn te omschrijven als volgt:

 • promotie van de weidelijke sportvisserij aan de hand van de uitgifte van brochures, inrichten van studiedagen en vertegenwoordiging op hengelsportbeurzen;
 • uitgave van ons tweemaandelijks ledenblad Hengelsport;
 • organisatie en coördinatie van club-, nationale en internationale wedstrijden;
 • opleiding van jeugdmonitoren en begeleiden van jeugdige hengelaars;
 • organisatie en ondersteuning van Jeugdhengeldagen;
 • verdediging van de visrechten en de hengelsportbelangen in het algemeen op zowel gewestelijk, nationaal als internationaal niveau;
 • bescherming van de waterkwaliteit en het natuurlijk milieu van onze Vlaamse openbare viswaters;
 • advies en wetenschappelijke ondersteuning inzake visstandsbeheer van viswateren beheerd door aangesloten verenigingen;
 • uitgave van educatieve publicaties inzake water- en visstandsbeheer;
 • algemene ombudsdienst naar de sportvisserij via het secretariaat.